>
Heltiq Alcohol (120 ml)
€7.93
= €2.29 €1.98 + €5.95
Availability: Beschikbaarheid: Op voorraad Levertijd: 2 - 4 werkdagen Product status: New
Laatste update 7/28/2021
Alcohol 70% (120ml)-HeltiQ Alcohol 70% is een gedenatureerde alcohol die u samen met een steriel HeltiQ Gaaskompres gebruikt om instrumenten zoals een thermometer of een pincet te reinigen. Wanneer u geen gaasjes voor handen heeft kunt u de alcohol ook samen met een pluk HeltiQ Verbandwatten gebruiken om de instrumenten mee te reinigen. De alcohol is ook geschikt om parfum-, lijm- of viltstiftvlekken mee te verwijderen. HeltiQ Alcohol 70% is ongeschikt voor consumptie. Soort product Reinigingsmiddel Samenstelling 70% Alcohol Gebruik Om uw instrumenten te reinigen gebruikt u HeltiQ Alcohol in combinatie met een steriel HeltiQ Gaaskompres. Gebruik voor ieder te reinigen instrument een nieuw gaaskompres. U kunt uw instrumenten ook reinigen door de alcohol met een pluk HeltiQ Verbandwatten te gebruiken. Gebruik voor ieder te reinigen instrument een nieuwe pluk verbandwatten. Waarschuwingen Licht ontvlambare vloeistof en damp Veroorzaakt ernstige oogirritatie Verwijderd houden van open vuur en hete oppervlakken. Niet roken In goed gesloten verpakking bewaren Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen Op een goed geventileerde plaats bewaren Koel bewaren Achter slot bewaren Niet voor inwendig gebruik Buiten bereik van kinderen houden In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen Fabrikant Koninklijke Utermohlen NV De overweg 1 8471 ZA  Wolvega
Promo code
No promo code available for this item.